Alexis nuori viipaloija

https://natura-n.eu/fi/

Atex-koulutus, ts. Harjoituksen laajuus, esitellään ja räätälöidään tietylle laitokselle tai organisaatiolle. Seuraava luettelo näyttää tärkeimmät aiheet, joiden perusteella lopullinen koulutussuunnitelma kehitetään. Tätä luetteloa laajennetaan tosiasiallisissa tapauksissa lisää aiheita varten.

Valtioiden atex-koulutus:räjähdysturvallisuuteen liittyvät oikeusperustat: ATEX137-direktiivi ja kansallinen asetus,ATEX95 -direktiivi ja kansallinen asetus; & nbsp; kahden direktiivin ATEX137 ja ATEX95 keskinäiset suhteet,paloturvallisuuteen liittyvät oikeusperustat: sisä- ja hallintoministeriön asetus 7.06.2010 huoneiden, rakennusten ja huoneistojen paloturvallisuudesta; keskinäiset suhteet ATEX137-tietoihin,tärkeät säännöt räjähdysvaara-alueiden arvioimiseksi ja perustamiseksi kaasun, nesteen ja pölyn höyryn räjähdysparametrien hyödyllisyyden äärimmäinen arviointi,sähköstaattinen maadoitus - vaikeusaste, esimerkkejä ja keskimääräiset tekniset ratkaisut,alalla käytetyt räjähdyssuojatyypit ja ensimmäiset valintansa totuudet; tärkeät säännöt prosessilaitosten suojaamiseksi räjähdysvaaralta,esimerkkejä yksiköstä, joka kuvaa yksittäisten räjähdyssuojausjärjestelmien käytön tehokkuutta,turvallisen sijoittamisen ja koneen toiminnan pääperiaatteet räjähdysvaarallisissa pinnoissa,esimerkkejä alan räjähdystilanteista,ilmanvaihdon aste ja saatavuus sekä räjähdysvaara-alueen alue esimerkiksi kaasulaitteiden, vedyn, propaani-butaanikaasun, asetyleenin; akkujen latauspisteet, luottamuskaapit kemikaalien varastointiin,sähkökoneet koneilla räjähdysvaarallisilla alueilla - yleiset ohjeet laitteiden asentamiseen,vaarallisen vikaantumisen vaara alalla; valitut vaikeudet, jotka liittyvät varastointiin, pölynpoistoon, voimalaitosten hiilenpoistojärjestelmiin, räjähdyksenestojärjestelmän käyttöön liittyvät rajoitukset,prosessi- ja räjähdysvaarat biomassaprosesseissa.