Eu n vakavaraisuusdirektiivi ii

EU: n Atex-direktiivissä määritellään perusvaatimukset, jotka on täytettävä tuotteilla, jotka on otettu käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla. Liittyvät standardit, jotka periaatteessa toimivat, asettavat erityisvaatimuksia. Osana tiettyjen jäsenvaltioiden sisäisiä määräyksiä säännellään vaatimuksia, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä standardeissa. Sisäiset määräykset eivät voi olla ristiriidassa direktiivin säännösten kanssa, eivätkä ne voi myöskään tiukentaa direktiivissä asetettuja vaatimuksia.

Atex-direktiivi on hyväksytty, koska minimoidaan sellaisten materiaalien käyttöön liittyvät riskit, joiden koko voi olla räjähdysvaarallinen.Valmistaja on yksin vastuussa siitä, onko tietty tuote hyväksyttävä osien kanssa atexillä ja että tuote mukautetaan näihin sääntöihin.Atex-hyväksyntä vaaditaan räjähdysvaara-alueella valittujen tuotteiden menestyksessä. Alkuvaiheessa oleva vaaravyöhyke on silloin tila, jossa aineita muodostetaan, käytetään tai varastoidaan, ja jotka sekoitetaan ilmaan, voivat muodostaa räjähtäviä seoksia. Erityisesti tällaisten aineiden koskemattomuus on: nesteitä, kaasuja, pölyä ja mitä tahansa syttyvää. Siten voi olla esimerkiksi bensiinejä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, hiilipölyä, puupölyä, sinkkipölyä.Räjähdys on menestys, kun suuri osa tehokkaasta sytytyslähteestä syntyvästä energiasta tulee räjähdysvaaralliseen tilaan. Kun tulipalo on käynnistynyt, se noudattaa räjähdystä, joka on valtava riski asumiselle ja ihmisten terveydelle.