Kassakone keltainen plus

Kassarekisteri, jota kutsutaan kassakoneeksi, kuten auto, on säädettävä säännöllisesti. Tässä esimerkissä tämä tarkastelu on kuitenkin tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluttua uudesta uudelleentarkastelusta tai verotuksesta. & Nbsp; Yleiskatsaus kassakoneeseen, kriisien hinta värähtelee mittakaavassa 100 PLN: stä 200 PLN: iin työmatkalla.

Velvollisuus tarkistaa kassakoneisto perustuu hyviin säädöksiin. Kassakoneiden kahden vuoden tarkistusjakson oikeusperusta on 7 §. 1 kohta 6 yhdessä 16 §: n 1 momentista. Valtiovarainministeriön 28.11.2008 antaman asetuksen 1 §, joka koskee kassakoneiden käytön ehtoja. Oletuksen ja rikoslain 61 §: n 3 momentin säännösten mukaisesti kassakoneen uudelleentarkastelun laiminlyönti tai ennenaikainen suorittaminen tunnetaan epäasianmukaisena kirjanpidona ja uhkaa määrätä sakkoja verotuksellisista rikoksista. Joka vuosi on kuitenkin edullisempi vaihtoehto joka toinen vuosi. Mainitaan kassakoneiden rekisteröinnistä, ja lisäksi on mainittava oikean hetken määrittely, joka tuotetaan veroasetuksella. Art. Tämän lain 12 §: n 3 momentissa vahvistetaan toukokuussa ilmoitetut määräajat viime kuussa, joka vastaa päivämäärän ensimmäistä päivää ja jos tällaista päivämäärää ei ole tässä kuussa - tämän kuukauden viimeisenä päivänä.

Velvollisuus valvoa kassakoneen tarkastuspäivää kuuluu naiselle, joka käsittelee keskusteltua kassakoneita. Omistajan on ilmoitettava huoltoteknikolle tällaisen tarkastelun tarpeellisuudesta kahden vuoden kuluessa tarkastuksesta. Kassapalvelun toimihenkilön tulee viiden päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on tehnyt verorekisterin, tehdä kassakoneen pakollisen teknisen tarkastuksen (päätöksen 31 §: n 4 momentti olennaisesti kassakoneiden osalta.

Kassakoneen teknisen kunnon tarkastelussa on ensisijaisesti tarkastettava: kaikkien kassalien tila, asunnon kunto, veroasiakirjojen luettavuus, työohjelma, toiminnan oikeellisuus, muistin tila ja paristojen tila.Jotta verovelvollisen näkökulmasta voidaan välttää rangaistuksia, verovelvollisen olisi huolehdittava kassakoneen tarkastuksen päivämääristä.