Lammon ilmansaasteet

Ilmansaasteella meidän on rakennettava joka päivä. Maailman terveysjärjestön (WHO standardit määrittelevät tiukasti, mitkä haitallisten aineiden pitoisuudet ilmakehässä ovat tarkoituksenmukaisia terveydelle turvallisina, eikä niillä ole myöskään huonoa käsitystä roolista ja pohjavedestä. Ilmakehän epäsuotuisan koostumuksen muodostumisen tärkein tekijä on ihminen, kulttuurien ja teollisuuden kehitys.

Erittäin tärkeä paikka luottamukselle ja ihmisten terveydelle on ilmakehän koostumus kaukaisissa tuotantolaitoksissa.Euroopan unionin jäsenvaltioiden lopussa voimassa oleva ATEX-direktiivi, jossa säädetään standardeista, jotka takaavat räjähdysvaarallisissa tiloissa toimivien olosuhteiden turvallisuuden, asettaa työnantajille joukon velvoitteita räjähdysvaaran välttämiseksi.Ylimmäisvaatimusten mukainen juoma on varmistaa asianmukainen ilmanvaihto ja suojata vaarallisten aineiden kerääntyminen ilmaan, joka altistuu mahdolliselle sytytyslähteelle.Yrittäjällä on kaksi vaihtoehtoa: hänen on estettävä haitalliset aineet, kuten pölyt, kaasut, sumu ja höyryt, jotka muodostavat huoneeseen räjähtävän seoksen. Toinen versio on sytytysriskin poistaminen, mutta ottaen huomioon, että kaikkialla tulee kaikkialla vallitsevan sähköstaattisen energian ja sen purkautumien syntyminen - täydellinen lähtö toistaa itsensä yksinkertaisemmaksi.Nykyaikainen tekniikka kohtaa yrittäjien tarpeet.Teollisuuden pölynkerääjät ovat pölynkeruujärjestelmä, joka on itsessään erittäin kaupallinen ja jota käytetään säännöllisesti ilman puhdistukseen. Tähän tarkoitukseen käytettävät teolliset pölynpoistimet lasketaan yhteen ja märät.Keräämällä niiden toimintatyyppejä voimme poimia laitteita, kuten:- asuntokammiot (ne vedetään painovoimaryhmästä,- sähköstaattiset kuivapölynkerääjät (käytä sähköstaattista energiaa, \ t- syklonit (käyttäen keskipakovoimaa,- suodattimien kerääjät (käytä erilaisia suodattimia.Märkä teolliset pölyuutteet perustuvat huuhteluprosesseihin. Koneen toinen menetelmä on:- täytteellä- ilman täyttöä- vaahto,- kaasuvirtauksella veden sulkemisen kautta.Useat saatavilla olevat ilmansuodatusmenetelmät mahdollistavat kysymyksen alan luottamuksesta ja ihmisten terveydestä sekä arkipäivän kunnossapidosta.