Palovaaraluokitus

Jokaisella yrityksellä, joka käyttää räjähdysvaaran helpottamiseen liittyviä tekniikoita, vaaditaan räjähdyssuojatodistus. Laki vaatii ja että työnantajan, esim. Tehtaan johtajan, toimitusjohtajan, yrityksen omistajan, tulee määrittää tällainen aineisto.

Räjähdyssuojausasiakirja on määritelty EU: n lainsäädännössä ja sisäisesti kansallisilla standardeilla. Tarkkaan määritellyt säännöt & nbsp; määrittelevät, mitä tulisi sisällyttää asiakirjaan, missä järjestyksessä yksityiskohtaiset tiedot olisi annettava.

Asiakirja on jaettu kolmeen osaan.

Ensimmäinen niistä on yleinen tieto räjähdysriskistä. Toimistossa olevat räjähdystilat annetaan tarkasti. Räjähdysvaaran alueiden tilaluokitusta valmistellaan uhkien lukumäärän ja lukumäärän mukaan. Räjähdyssuojausasiakirjaryhmien lukumäärää pidetään myös lyhyenä tiivistelmänä olemassa olevista suojatoimenpiteistä.

Toinen asiakirjaryhmä sisältää merkityksellistä tietoa uhka- ja räjähdysvaara-arvioista. Räjähdyksen estämistä koskevat keinot tunnistetaan ja niiden katsotaan olevan suojan rajalla räjähdyksen haitallisilta vaikutuksilta. Toisessa osassa määritellään myös tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet.

Räjähdyssuojausasiakirjan kolmatta osaa kunnioitetaan mainonnassa ja tositteissa. Pöytäkirjat, sertifikaatit, vahvistukset ja tekniikat puretaan täältä. Ne ilmoitetaan yleensä tilatun luettelon tai lausunnon muodossa ilman liitettä.