Tilauksen tayttamisen prosessi

Teknisissä asiakirjoissa on siis järjestelmä asiakirjoista, suunnitelmista, piirustuksista ja teknisistä laskelmista, jotka sisältävät tietyn tuotteen valmistukseen tarvittavat tiedot, ja tekniset asiakirjat voidaan yleensä jakaa seuraaviin aihealueisiin:

sijoitusasiakirjat, eli tietyn investoinnin suorittamiseen tarvittavat tiedot,tekniset asiakirjat, ts. kokoonpanoon ja käsittelyyn tarvittavat tiedot, eli koko teknologiaprosessi,hankeasiakirjat, eli rakennushankkeiden tai niiden ominaisuuksien hankkeet,tieteellinen ja tekninen dokumentaatio, eli tutkimukset.

Tämäntyyppiset asiakirjat ovat kahdessa muodossa:

matriisit tai piirustukset teknisistä tulosteista,arkistokopiot, se on joukko täysin luettavia tulosteita.

Teknisten asiakirjojen kääntämisen luovat kääntäjät, jotka ovat erinomaisen kielitaidon ohella myös tietyn teknisen asian asiantuntijoita, jotka takaavat paitsi luotettavan käännöksen kielestä viimeiseenkin, mutta myös tarjoavat asianmukaisen terminologian, joka suojaa palvelun vastaanottajan mahdollisilta virheiltä mahdollisia virheitä vastaan sitten hän voi tehdä suuret oikeat ja tekniset seuraukset.

Jos tilaamme teknisen dokumentaation käännöksen, meidän on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota kääntäjän osaamiseen. Tietenkin nainen, joka tietää vain vieraan kielen, ei todellakaan ole. Tekninen kääntäjä haluaisi olla nainen, joka tuntee tietyn teknisen alan, joten on edullista ottaa käyttöön erikoistuneita käännösyrityksiä. Lisäksi kannattaa miettiä teknistä dokumentaatiota niin, ettei pelkästään tekstiä vaan myös kaavioita, ideoita ja ulkoasuja, joten hyvän teknisen dokumentaation kääntäjän olisi myös tarjottava datan sovituskaavioita viimeisimmälle kielelle, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä luettavuus (on sama palvelu ns. tuoda tekstiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että meillä on oltava sellainen muoto, että jokainen vieraan kielen puhuva ja käännettävä käännöstyön loppu on teknisen käännöksen valmistelu. Siksi on kaukana etsiä käännöspalveluyritystä, joka on erikoistunut vain teknisiin käännöksiin, miksi käytämme varmuutta siitä, että tärkeä asiakirja käännetään vastuulliseksi ja luotettavaksi mahdollisuudeksi.