Tyoajan ratkaiseminen

http://fi.healthymode.eu/drivelan-ultra-paras-ja-tehokkain-erektiolapset/

Nämä ovat arvonlisäverotusta koskevassa päätöslauselmassa, joka alkoi tammikuussa 2015, on otettu käyttöön tarve suorittaa selvityksiä käteisrahan avulla toisen yrittäjäryhmän joukossa. Ja vaikka jotkut yrittäjät ovat edelleen vetäytyneet kuititodistusten antamisvelvollisuudesta, laitokset, jotka tarjoavat palvelujaan yksittäisille asiakkaille, ovat velvollisia ratkaisemaan töitä kassakoneiden avulla.

Kenen on oltava verokassan?Kassakoneita tarvitaan yrityksissä, jotka toimittavat omat fyysiset työpaikat (B2C omaan työhönsä. Yrityksillä, joiden vuotuinen osto ei ylitä 20 000 zlotya, ei ole velvollisuutta antaa verotuloja. Jos yrittäjä aloittaa työn varainhoitovuoden aikana, velvollisuus pitää kassakoneen syntyy, kun liikevaihto ylittää 20 000 PLN. On edelleen luettelo toimista, jotka eivät kuulu kassakoneen myöntämien kuittien myöntämisen tarpeeseen.

Kassakoneisiin liittyvät helpotukset ja velvollisuudet.Ennen kuin yrittäjä alkaa tehdä rahaa kassakoneesta, hänen on ilmoitettava tästä yksittäiselle verovirastolle sekä osoite, jossa kassa otetaan. Yhdessä näiden asiakirjojen kanssa sinun on palautettava alkuperäinen kassa-ostotodistus ja todistus siitä, että ostettu kassakone täyttää arvonlisäverolaissa kuvatut tekniset ja käytännön vaatimukset. Viralliset vaatimukset, jotka on täytettävä ennen kassakoneen käyttöä, liittyvät kassakoneen ostohintaan. Kassakoneen ostamiseen liittyvä helpotus on enintään 90% kassakoneen hankintamenosta, kun taas se ei ole kaukana 700 PLN: stä. Kassalla on edelleen mainittava säännöllinen huolto valtuutetuissa pisteissä, kun taas kassakone ei voi kestää alle 25 kuukauden välein. Tämän vaiheen pidentäminen voi johtaa tarpeeseen palauttaa kassakoneen ostotoimistosta vapautus.

Kassakoneella tarkoitetaan sitä, että asiakkaille on annettava alkuperäiset kuitit ja säilytettävä jäljennökset kuitista kahden vuoden ajan sen tilikauden lopussa, jona ne on jaettu. Kassakoneen käyttäjän on myös painettava kassakoneen laatimia säännöllisiä raportteja - päivittäin, viikoittain ja kuukausittain.